Przejdź do treści

Budynek mieszkalny-Ochodza

Regulamin konkursu ofert

Operat Szacunkowy

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. PO1P/GUp-s/113/2022 ogłasza o konkursie ofert na zakup: Nieruchomość gruntowa, na którą składa się działka 177/3 obręb Ochodza, o powierzchni 0,0827 ha, położona w miejscowości Ochodza 37, gmina Wągrowiec, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, objęta księgą wieczystą nr PO1B/00016536/1

Oferowana cena nie może być niższa, niż 206 000,00 zł.

Wymagana jest wpłata wadium w kwocie 30 000,00 zł na rachunek bankowy nr 79 1870 1045 2078 1071 1103 0001

Oferty należy składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 30.11.2022, godzina 15:00.

Szczegóły, w tym operat szacunkowy i regulamin udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.