Przejdź do treści

Budynek produkcyjny w Dusznikach

Regulamin konkursu ofert

Opinia o wartości

Budynek wykorzystywany obecnie do przetwórstwa mięsa wraz z magazynem i częścią biurowo-socjalną w Dusznikach Wielkopolskich. Powierzchnia użytkowa 1456 m2. Syndyk Allmeat sp. z o.o. w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości, na którą składają się działki nr 975/3 o pow. 0,1906 ha, 974/10 o pow. 0,0052 ha, 974/12 o pow. 0,0029 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00064837/1, położonej przy ul. Jesionowej 15 w Dusznikiach Wielkopolskich. Oferowana cena nabycia ww. ruchomości nie może być niższa niż kwota 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych netto, podana wartość nie zawiera podatku VAT. Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2023 r., godzina 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r., godzina 10:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży i wycena na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk. Wymagana wpłata wadium 300 000 zł. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań; oraz przez pocztę elektroniczną. Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także telefonicznie syndyk. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży dostępnym na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk. Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.