Przejdź do treści

Masarnia w Dusznikach

Opinia o wartości

Budynek przeznaczony do przetwórstwa mięsa wraz z magazynem i częścią biurowo-socjalną w Dusznikach Wielkopolskich. Powierzchnia użytkowa 1456 m2.

Syndyk Allmeat sp. z o.o. w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości, na którą składają się działki nr 975/3 o pow. 0,1906 ha, 974/10 o pow. 0,0052 ha, 974/12 o pow. 0,0029 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00064837/1, położonej przy ul. Jesionowej 15 w Dusznikiach Wielkopolskich.

Oferowana cena nabycia ww. ruchomości nie może być niższa niż kwota 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych netto, podana wartość nie zawiera podatku VAT.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2022 r., godzina 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022 r., godzina 09:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży i wycena mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.
Wymagana wpłata wadium 300 000 zł.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań; oraz przez pocztę elektroniczną. Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także telefonicznie syndyk.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z regulaminem sprzedaży

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.