Przejdź do treści

Prawo do działki ROD Lwówek Wielkopolski

Regulamin konkursu ofert

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. PO1P/GUp-s/76/2022

ogłasza o konkursie ofert na zakup: Prawo do działki nr 14 o
powierzchni 485 m2, zabudowanej altaną, na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych im. dr Zbigniewa Świtalskiego w Lwówku,
woj. wielkopolskie

Oferowana cena nie
może być niższa, niż 8 500,00 zł.

Wymagana jest wpłata
wadium w kwocie 1 000,00 zł na rachunek bankowy nr 79 1870 1045
2078 1071 1103 0001

Oferty należy
składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul.
Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 23.11.2022,
godzina 15:00.

Szczegóły, w tym
regulamin udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej
Kancelarii Dzierżawczyk.

Sprzedaż
dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży
egzekucyjnej.