Przejdź do treści

Należność 36085,5 zł z tytułu pożyczki

regulamin

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. PO1P/GUp-s/300/2022 ogłasza o konkursie ofert na zakup: Należność z tytułu pożyczki udzielonej osobie fizycznej w kwocie 36085,52 zł

Oferowana cena nie może być niższa, niż 9 300,00 zł.

Wymagana jest wpłata wadium w kwocie 2 000,00 zł na rachunek bankowy nr 79 1870 1045 2078 1071 1103 0001

Oferty należy składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 30.11.2022, godzina 15:00

Szczegóły, w tym regulamin udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.