Przejdź do treści

Udział 4/16 w nieruchomości – Rudniki

Operat szacunkowy Rudniki 104

Regulamin konkursu ofert

 Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. PO1P/GUp-s/76/2022 ogłasza o konkursie ofert na zakup: Udział 4/16 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym objętej KW nr PO1N/00017623/7, na którą składa się działka nr 220/18 obręb Rudniki o powierzchni 0,0050 ha i działka nr 220/19 obręb Rudniki o powierzchni 0,2018 ha.

Na nieruchomości znajdują się trzy lokale mieszkalne, przedmiotowy udział NIE uprawnia do wyłącznego korzystania z całego lokalu.

Oferowana cena nie może być niższa, niż 46 000,00 zł.

Wymagana jest wpłata wadium w kwocie 7000 zł na rachunek bankowy nr 79 1870 1045 2078 1071 1103 0001

Oferty należy składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 30.11.2022, godzina 15:00.

Szczegóły, w tym operat szacunkowy i regulamin udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.