Przejdź do treści

Udział 1/3 w lokalu 105,9 m2 na Wildzie

Operat szacunkowy

Regulamin

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. XI GUp 839/20 ogłasza o konkursie ofert na zakup udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 136, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P02P/00171365/6

Oferowana cena nie może być niższa, niż 194 500,00 zł. Wymagana jest wpłata wadium w kwocie 10 000,00 zł na rachunek bankowy nr 86 2490 0005 0000 4000 4344 9061 Oferty, których treść musi być zgodna z regulaminem, należy składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 10.03.2023, godzina 15:00. Szczegóły, w tym regulamin i operat szacunkowy udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk. Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.