Przejdź do treści

Udział 1/40 w Białcz 9

Regulamin konkursu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. PO1P/GUp-s/469/2023 ogłasza o konkursie ofert na zakup: udział 1/40 części w prawie własności lokalu nr 2 w budynku nr 9 w miejscowości Białcz, o powierzchni użytkowej 85,6 m2, objętego księgą wieczystą nr PO2A/00033516/6, z którym związany jest udział 2036/4072 w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr PO2A/00032075/5

Oferowana cena nie może być niższa, niż 2 300,00 zł.

Wymagana jest wpłata wadium w kwocie 200,00 zł na rachunek bankowy nr 79 1870 1045 2078 1071 1103 0001

Oferty, których treść musi być zgodna z regulaminem, należy składać pisemnie w kancelarii syndyka: Marcin Dzierżawczyk, ul. Sebastiana Klonowica 5/1; 60-747 Poznań, w terminie do 2.11.2023, godzina 15:00.

Szczegóły, w tym regulamin udostępnia syndyk przez e-mail lub na stronie internetowej Kancelarii Dzierżawczyk.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.